วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บริการงานด้านวิชาการต่างๆ

บริการด้านงานวิชาการ
ให้ข้อมูลความรู้ ปรึกษาปัญหาวิชาการ

** ราคาถูกมาก ทำงานละเอียด ใส่ใจทุกรายละเอียด
รวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา ปรึกษาก่อนทำฟรี **

>> ปรึกษาการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
>> ปรึกษา IS ข้อมูลด้านสถิติ T-sis
>> ปรึกษาโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เขียนแอพพลิเคชั่น
>> ปรึกษาเขียนเว็บไซต์ โครงงาน

** ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย **

>> บริการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
(ทั้งไทย-อังกฤษ)
>> T-sis IS วิเคราะห์สถิติ SPSS
>> เก็บข้อมูล ทำแบบสอบถาม ทำสินค้าTest ลงพื้นที่จริง สถานที่จริง
>> เขียนโปรแกรม เขียนแอพพลิเคชั่น
>> เขียนเว็บไซต์
>> ทำโปรเจคจบ
>> โครงงาน
>> แปลภาษาอังกฤษ - ไทย ไทย - อังกฤษ
สอบถามปรึกษา เพิ่มเติมได้ฟรีที่ 24 ชม.
1. กล่องข้อความหลังไมค์
2. Line id: kaz.sl หรือ phat.programing
3. E-mail: pmphone.philos@gmail.com
4. Tel: 0830399866
5. Facebook: http://www.facebook.com/Philosfamily

New Promotion!! คลิกด่วน++ วิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ Tsis IS SPSS ราคาถูก


** ราคาถูกมาก ทำงานละเอียด ใส่ใจทุกรายละเอียด
รวดเร็ว ส่งงานตรงเวลา ปรึกษาก่อนทำฟรี **

>> ปรึกษาการวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
>> ปรึกษา IS ข้อมูลด้านสถิติ T-sis
>> ปรึกษาโปรเจคจบ เขียนโปรแกรม เขียนแอพพลิเคชั่น
>> ปรึกษาเขียนเว็บไซต์ โครงงาน

** ปรึกษาฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย **

>> บริการทำวิจัย วิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์
(ทั้งไทย-อังกฤษ)
>> T-sis IS วิเคราะห์สถิติ SPSS
>> เก็บข้อมูล ทำแบบสอบถาม ทำสินค้าTest ลงพื้นที่จริง สถานที่จริง 

สอบถามปรึกษา เพิ่มเติมได้ฟรีที่ 24 ชม.
1. กล่องข้อความหลังไมค์
2. Line id: kaz.sl หรือ phat.programing
3. E-mail: pmphone.philos@gmail.com
4. Tel: 0830399866
5. Facebook: http://www.facebook.com/Philosfamily
6. blogger: http://philosfamily.blogger.com